Obszary biznesowe

 • Inwestycje Anioła biznesu w innowacyjne i skalowalne modele biznesowe. Przejęcie dowodu słuszności koncepcji i osiągnięcie fazy wzrostu
 • Doradztwo w zakresie skalowalnych modeli biznesowych, pozyskiwanie
  inwestorów, szczególnie na wczesnym etapie lub od serii A w górę.
 • Przejęcie lub finansowanie firm lub start-upów, które napotkały trudności
  z powodu braku sukcesu lub rund finansowania, ale mają wysoki potencjał
  do skalowania i koncentrują się na Europie Wschodniej
 • Prelegent wygłaszający przemówienia na temat skalowania internetowych
  modeli biznesowych, nieudanych biznesów, zarządzania start-upami i
  biznesu w Europie Wschodniej
 • Inwestycje w nieruchomości i sztukę, wyłącznie Europa Wschodnia
  (hobby)
 • W poszukiwaniu destylarni whisky do nabycia lub zakupu udziałów